Допомога учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей

Допомога учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей

Опитувальник психічного здоров’я соціальних працівників, сімейних лікарів, лікарів-психіатрів психотерапевтів

Опитувальник психічного здоров’я (англ. назва MHAI – mental health assesment instrument) був розроблений дослідниками Києво-Могилянської Академії і Університету Джонса Гопкінса (США) в рамках проекту ЮСЕЙД “Дослідження ефективності і процесу впровадження різних версій програм психічного здоров’я для ветеранів АТО і переселенців в Україні”.

Розробка опитувальника відбувалась в декілька етапів. На першому етапі було проведено якісне дослідження у Харкові і Запоріжжі серед ветеранів АТО і переселенців. Завданнями дослідження було з’ясування психосоціальних проблем цільових аудиторій, а також вивчення семантичних та стилістичних конструкцій, за допомогою яких українці описують свої проблеми, психічні симптоми, досвід переживання психотравмуючих подій і стратегій їх подолання. Висловлювання переселенців і ветеранів АТО лягли в основу опитувальника.

На наступному етапі була проведена його валідизація і обчислені психометричні характеристики. Для цього було проведена підготовка 8 психіатрів і клінічних психологів у Києві і Запоріжжі з використання діагностичного методу СКІД (структурне клінічне інтерв’ю по DSM-4), який вважається “золотим стандартом” клінічної психодіагностики. Після цього підготовлені фахівці проводили діагностичні інтерв’ю з переселенцями і ветеранами АТО, які мали скарги на симптоми депресії, тривоги тощо, водночас з проведенням опитування.

Порівняння результатів інтерв’ю і опитування та їх статистичний аналіз дозволили розробити коротку версію опитувальника, яка складається з 19 запитань і дозволяє ідентифікувати 4 групи психічних проблем:
депресії,
посттравматичного стресового розладу (ПТСР),
генералізованого тривожного розладу і
зловживання алкоголем.

Психометричні характеристики: вибірка n=153, 54% чоловіків. Високий рівень внутрішньої узгодженості і тест-ретестової надійності: депресія (α = 0.97; r = .84), посттравматичний стресовий розлад (ПТСР; α = 0.97; r = 0.87), тривожність (α = 0.90; r = 0.80), та зловживання алкоголем (α = 0.86; r = 0.91). Високий рівень конструктної валідності для шкал депресії, ПТСР та тривожності, проте не для зловживання алкоголем. Кореляції між шкалою депресії та ПТСР (r = 0.94), між шкалою депресії та тривожності (r = 0.84), між шкалою тривожності та ПТСР (r = 0.79) Сфера застосування: Для дорослих від 18 років і старше.

Проведення скрінінгових досліджень популяції, вивчення ефективності програм психосоціальної допомоги, психотерапевтичних і реабілітаційних програм. Дозволяє ідентифікувати людей з високим рівнем симптомів депресії, ПТСР, тривожності і зловживання алкоголем для їх подальшого перенаправлення до спеціалізованих програм допомоги.

Використання: Опитування може проводитись індивідуально і в групах. Повідомлення результатів опитування індивідуально.

Опитувальник не передбачає постановки клінічного діагнозу, а лише дозволяє ідентифікувати людей, які можуть отримати користь від консультації з фахівцем у сфері психічного здоров’я.

Рекомендуємо використовувати опитувальник, якщо наявна можливість для перенаправлення до спеціалізованих програм психологічної допомоги.
Обробку результатів повинний проводити фахівець.

У разі наявності думок або намірів здійснити самогубство, рекомендуємо додаткові запитання, згідно інструкції до опитувальника

Мова: російська (українська версія в розробці)

Кому може бути корисний опитувальник: психологам, соціальним працівникам, сімейним лікарям, лікарям-психіатрам, психотерапевтам.