Міська спеціалізована соціальна служба «Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді м. Києва»

Відповідальна за реалізацію програми – Начальник відділу соціальний технологій Ніколайчук Юлія Миколаївна,тел.: 456 47 04

Мета програми: забезпечення методичної та інформаційно – пропагандистської діяльності мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та сприяння вдосконаленню соціальної роботи в територіальній громаді м. Києва, шляхом підвищення кваліфікації соціальних працівників.

Сучасна громада м. Києва потребує соціального оздоровлення. Соціальна захворюваність визначається за багатьма ознаками: зростання злочинності, економічна криза, суспільна апатія, неблагополуччя сім’ї, збільшення розлучень, дітей - сиріт, психічних та соматичних хвороб. Значну небезпеку викликають такі негативні явища як алко та наркозалежність, інфекції та хвороби, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД.
Беззаперечним є той факт, що без використання засобів масового впливу на громадську свідомість, діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є недостатньо ефективною. Ігнорування виховної та адаптивної функції соціально-рекламної інформації відбивається на результатах діяльності ЦСССДМ. Згідно ЗУ „Про соціальну рекламу ” існує поняття „соціальна інформація”. Цей термін означає інформацію державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров’я, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення і не має комерційного характеру. Соціальна рекламна інформація має розглядатися як основний засіб роботи ЦСССДМ в рамках загальної системи взаємодії з громадськістю.

Для підвищення ефективності роботи ЦСССДМ повинні налагоджувати зв’язки з громадськістю, оцінювати реакцію на свою практичну діяльність (надання соціальних послуг), проводити інформаційну роз’яснювальну роботу.

Враховуючи зростаючу роль та вплив соціально-рекламної інформації на формування громадської думки у суспільстві, та беручи до уваги широкий спектр соціальних проблем, на вирішення яких спрямована робота мережі центрів соціальних служб м. Києва в територіальній громаді, необхідно якомога більше приділяти уваги методичному та інформаційно-пропагандистському забезпеченню діяльності ЦСССДМ.

 
 

Протидія торгівлі людьми