Служба соціально-профілактичної роботи

 

1.1. Назва соціальної  програми: міське спеціалізоване формування „Служба соціально-профілактичної роботи”.

1.2. Рівень проведення  заходів програми: регіональний.

1.3. Цільова спрямованість соціальної програми: соціальна профілактика та соціальна підтримка сімей, осіб з проблемами хімічних залежностей.

1.4. Підстава для розроблення соціальної  програми:

-          Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”;

-          Закон України від 15.01.2011 № 1972-12 “ Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”;

-          постанова Кабінету Міністрів України №  896 від 21.11.2013 р. „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”;

-          розпорядження Кабінету Міністрів України № 2140-р від 22.11.2010 “ Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015.”,

-          наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 03.03.2010 № 590  «Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді »;

-          рішення Київради № 5/8289 від 20.09.2012 р. «Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 2012 – 2016 роки» .

1.5. Актуальність завдань соціальної програми. Обґрунтування необхідності її реалізації.

За офіційними даними Київської міської наркологічної лікарні «Соціотерапія» станом на 01.01.2014 року,  на спеціалізованому медичному обліку перебуває  19 282 алкозалежні особи та 9195 наркозалежних. Але згідно оцінки чисельності груп ризику вразливих до інфікування ВІЛ, що були здійснені в 2011 році експертами МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», чисельність в місті тільки споживачів ін’єкційних наркотиків складає 31 300 осіб, з них профілактичними послугами охоплено 66 % СІН. Актуальним залишаються питання  доступності кваліфікованих спеціалізованих послуг для співзалежних, представників сімейного оточення, налагодження системи первинного інформування та консультування сімей, які виховують неповнолітніх з досвідом вживання наркотичних  речовин.

Київський  міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  спільно з Київською міською клінічною наркологічною лікарнею «Соціотерапія» з травня 2004 року мають досвід реалізації спільних соціальних заходів   «Інформаційно-консультативна соціально-наркологічна приймальня», спеціалісти якої (наркологи та консультанти з питань залежностей) надають безкоштовні послуги хімічно залежним та співзалежним. За час роботи підрозділу понад 24 500 громадян отримали доступні соціально-медичні послуги, стали учасниками міських програм соціальної підтримки, груп взаємодопомоги.

Залучення до реалізації заходів спільної програми спеціалістів неурядових організацій в якості добровільних помічників на громадських засадах  дасть можливість значно  розширити доступ киян до можливості отримання безкоштовної первинної допомоги, сприятиме своєчасному виявленню та позитивному вирішенню проблем сімей, підлітків з ризикованою поведінкою, пов’язаних з вживанням алкоголю, наркотичних речовин. В приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді будуть створені необхідні умови для надання комплексних послуг особам з проблемами залежностей та співзалежності,  активного залучення їх до участі в реабілітаційних програмах груп взаємодопомоги, школи для співзалежних.

Програма включає проведення наступних заходів: мотиваційне консультування  осіб, сімей, які вживають психотропні речовини з метою звернення до програм лікування, реабілітації та зменшення шкоди; надання інформації про послуги в сфері ВІЛ-сервісу; надання консультацій сім’ям, яких торкнулась проблема хімічної залежності; сприяння в організації та проведенні груп взаємодопомоги для алко-, наркозалежних та членів їх сімей, проведення  занять в групах соціального навчання для батьків алко/наркозалежних.

1.6 Термін реалізації соціальної  програми:

початок: січень 2014 року;

закінчення: грудень 2014 року.

1.7. Мета соціальної  програми:

надання  інформаційно-консультативної соціальної підтримки особам та сім’ям, які мають проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю, наркотичних речовин, ігровою залежністю шляхом забезпечення роботи  2 консультативних пунктів, організації роботи школи для співзалежних, груп взаємодопомоги в приміщеннях Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул.Довженка, 2 .

1.8. Завдання соціальної  програми:

-     первинне виявлення проблем осіб, які мають проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю, наркотичних речовин, ігровою залежністю, надання їм об’єктивної та повної інформації про    діяльність спеціалізованих медичних  установ, які працюють відповідно до державних стандартів наркологічної практики,  про соціальні установи та організації, спеціалісти яких  надають кваліфіковані послуги;

-     забезпечення мотивації та направлення  даної категорії осіб на проходження необхідного лікування, залучення до програм реабілітації та ресоціалізації;

-     забезпечення первинного інформування та консультування сімей з неповнолітніми, які мають досвід вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин;

-     формування у клієнтів навичок безпечної поведінки та усвідомлення ризику інфікування  ВІЛ, гепатитами В і С  при ін’єкційному вживанні наркотиків, інформування про можливість проходження ДКТ;

-     організація індивідуальної та групової консультативної  допомоги алко/нарко залежним та членам їх сімей з проблем  хімічної залежності та ВІЛ-інфекції;

-     сприяння в організації та діяльності школи для співзалежних,  цільових груп взаємодопомоги  для залежних та співзалежних.

1.9. Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація соціального заходу:

- споживачі психоактивних речовин, особи з ігровою залежністю,  які мають певні соціальні проблеми;

- близьке оточення споживачів психоактивних речовин (родичі, друзі тощо), у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків.

1.10. Галузь та регіон використання результатів соціального заходу: територіальна громада  міста Києва.

РОЗДІЛ 2

2.1. Замовник  програми: Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідальний за реалізацію програми: Крисов Л.П. – головний спеціаліст  відділу соціального інспектування та соціальної роботи з сім’ями Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2.2. Перелік організацій, закладів, що беруть участь у реалізації  програми:

Повна назва

Адреса, телефон

Основні види діяльності щодо досягнення результату

Підстава для співпраці

КМНКЛ «Соціотерапія»

Пров. Деміївський, 5-а,

тел.: 258-68-91

Організація роботи лікарів – наркологів, які мають досвід з надання медичної консультативної допомоги особам з алкогольними/наркотичними проблемами;

навчання консультантів з питань залежностей.

Міська цільова програма

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

вул. Довженка, 2

тел.: 458 27 67

Забезпечення роботи за програмою за адресою: вул. Довженка, 2, к.14 б, в, 12 б, 13;

координація  роботи; надання інформаційно-просвітницьких, освітньо-профілактичних та методичних матеріалів; навчання спеціалістів,  підготовка та погодження звітних матеріалів, здійснення моніторингу та оцінки діяльності  за програмою.

Положення,

Угода про співпрацю

 

Громадська  організація „Кроки життя”

м. Київ, вул. Саратівська, 20,

тел.: 489-00-19

Залучення консультантів з питань хімічних залежностей до роботи підрозділу за адресою: вул.Довженка, 2, к.14; участь в проведенні заходів навчання спеціалістів; організація діяльності Центру реабілітації та ресоціалізації для алко-, наркозалежної молоді.

Угода про співпрацю

з  КМЦСССДМ

Всеукраїнський Благодійний фонд  «Мир та добробут»

м. Київ, вул. Нагірна, 25/27, тел. 501-69-34, 35

 

Проведення індивідуальних та групових занять з алко- та наркозалежними та членами їх сімей в приміщенні КМЦСССДМ за адресою: вул..Довженка, 2, к.12.

Проведення груп взаємодопомоги та самодопомоги для хімічнозалежних осіб в кабінетах 12 та 37, відповідно до планів -завдань .

Угода про співпрацю

з КМЦСССДМ

Благодійна організація «Благодійний центр соціальної роботи «Світ без залежності»

М.Київ, вул..Драйзера, 9, кв.300, тел.:532-74-38.

Проведення індивідуальних та групових занять з алко- та наркозалежними та членами їх сімей в приміщенні КМЦСССДМ за адресою: вул..Довженка, 2, к.14.

Організація роботи груп взаємодопомоги для хімічно залежних та спів залежних в кабінеті 13.

Угода про співпрацю

з КМЦСССДМ

Громадська організація «Український центр обслуговування анонімних алкоголіків»

м. Київ

вул. Костьольна, 17 д.

тел.: 278-61-74

Створення та забезпечення функціонування груп взаємодопомоги для алкозалежних та співзалежних членів сімей;  участь в проведенні  міських  круглих столів, семінарів.

Угода про співпрацю

 

РОЗДІЛ 3

3.1. Кількість учасників програми: 2500 осіб – отримувачі послуг Служби (за записами у відповідних журналах).

Кількісні та якісні показники  заходу:

1200 осіб будуть відвідувати групи взаємодопомоги для алко-, наркозалежних та співзалежних осіб, залучені до участі в реабілітаційних програмах;

1800 осіб з проблемами залежностей отримають кваліфіковані консультативні послуги;

150 співзалежних пройдуть навчання в школі для співзалежних;

15 осіб – отримувачів послуг будуть залучені в якості добровільних помічників до організації та проведення цільових профілактичних заходів в контексті проблем залежностей;

100 осіб  пройдуть стаціонарний курс  реабілітації від хімічних залежностей.

Результатом роботи з клієнтом стане:

-                     покращаться взаємовідносини на рівні  сім’ї з проблемами залежностей, відбудуться у отримувачів послуг   позитивні зміни в процесі  ресоціалізації;

- підвищиться рівень поінформованості клієнтів про місця надання медичних та соціальних послуг, зменшиться недовіра до установ та організацій;

-  зміниться на більш позитивне ставлення  сімей, які звернулися за соціальною підтримкою,  до надавачів послуг;

- будуть сформовані умови для залучення клієнтів до активної соціальної дії;

-  клієнти  отримають доступ до можливості  консультування щодо ризикованої поведінки в контексті проблем ВІЛ, хвороб, що передаються статевим шляхом.

 

3.2. Кількість основних завдань: 6.

3.3. Кількість залучених спеціалістів: (2 особи) лікарі-наркологи,  12 осіб – консультанти з питань залежностей на добровільних засадах партнерських неурядових організацій «Кроки життя», «Світ без залежності», «Мир і добробут».

3.4. Функціональні обов’язки:

Посада

Основні функціональні обов’язки

Консультант з хімічної залежності та співзалежності

Надання первинних та поточних індивідуальних, сімейних консультацій залежним та членам сімей, які звернулися за  соціальною підтримкою;

мотивування людей з алкогольними та наркотичними  проблеми на проходження лікування та подальшої реабілітації, відвідування груп взаємодопомоги, «Школи для спів залежних» та звернення до програм зменшення шкоди, надання інформації щодо профілактики ВІЛ, гепатитів, зниження рівня ризикованої поведінки;

надання отримувачам послуг тематичних інформаційних матеріалів;

ведення документації обліку роботи за програмою з записами в журналі звернень;

своєчасна підготовка статистичних матеріалів.

Лікар-нарколог

 

Надання інформаційно-консультативних послуг хімічнозалежним  та спів залежним на території ЦСССДМ за попереднім записом, відповідно до затвердженого графіку  роботи;

проведення (за потребою) первинного медичного огляду хімічно залежних, забезпечення мотивації та направлення на лікування;

надання рекомендацій фахівцям соціальної роботи (за згодою клієнта) щодо подальшої взаємодії у вирішенні медико-соціальних проблем;

надання інформації отримувачам послуг про ризики небезпечної поведінки щодо інфікування ВІЛ, гепатитами;

інформування відповідального спеціаліста КМЦСССДМ  про послуги, надані  на території центру;

участь в проведенні заходів навчання для спеціалістів соціальної роботи.

 

3.5. Режим роботи   за програмою:

Назва

Адреса

Графік роботи

Час роботи

«Інформаційно-консультативна соціально-наркологічна приймальня»

Вул..Довженка, 2, к.14,

456-11-28

Щоденно

10.00.-19.00.

«Школа для спів залежних»

Вул. Довженка, 2, к.22,

387-91-89

Понеділок, вівторок. Середа, субота

19.00.-23.00.

«Консультативний пункт» (спільно з ВБФ «Мир і добробут»

Вул. Довженка, 2, к.12

Понеділок-п’ятниця

10.00.-18.00.

«Консультативний пункт» (спільно з БО «Світ без залежності»

Вул..Довженка, 2, к.14 в.

 

Понеділок-п’ятниця

10.00.- 15.00.

3.6.Розклад роботи груп взаємодопомоги в приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул.Довженка, 2:

Анонімні алкоголіки (всі групи з 19 до 22 години):

День тижня

Представник групи

Номер телефону

№ кабінету

Понеділок

Валентина

 

067 -234-67-42

099-405-73-71

14 б

 

Вівторок

Вікторія

 

063-744-48-90

14 б

Середа

Валентин

Андрій

097-378-74-73

067-503-97-78

14 б

12 б

Четвер

Ілля

Євгенія

096-798-05-99

067-750-96-48

14 б

П’ятниця

Костянтин

 

13

Субота

Ігор

Михайло

097-263-88-20

067-256-77-38

14 б,

13

Неділя

Ганна

Михайло

063-281-76-03

063-232-75-22

14 б

Групи  для хімічно залежних, тих, хто пройшов реабілітацію та членів сімей (з 19 до 22):

День тижня

Представник групи

Номер телефону

№ кабінету

Понеділок

Майя Сергіївна

Людмила Миколаївна

067-283-62-28

332-36-15

 

12 б

Вівторок

Софія

Ярослав

236-96-58

067-233-05-44

12 б

37

Четвер

Сергій,

ВІкторія

063-285-77-89

37,

12 б

П’ятниця

Ярослав,

Людмила

067-233-05-44

37,

12 б

Субота

Віталій

Олександр

068-123-40-60

12 б

Денні групи для хімічно залежних (понеділок – пятниця з 10 до 16 години,

кабінети 12 б та 14 в)

Школа для співзалежних ( з 19 до 23 години):

День тижня

Представник групи

Номер телефону

№ кабінету

Понеділок

Юлія Сергіївна

387-91-89

22

Вівторок

Юлія Сергіївна

387-91-89

22

Середа

Юлія Сергіївна

387-91-89

22

Субота

Юлія Сергіївна

387-91-89

22

Неділя (з 14 до 19)

Андрій,

Олексій Євгенович

067-592-05-88

095-283-93-65

22

Групи для співзалежних ( з 19 до 22 години):

День тижня

Представник групи

Номер телефону

№ кабінету

Понеділок, четвер

Надія

063- 393-93-61

13 або 14 в

Середа

Ірина, Раїса

095-395-02-61,

067-945-12-77

37

Четвер

Ірина

 

095-395-02-61

 

22

 

П’ятниця

Ірина

095-395-02-61

 

22

Субота (з 16 до 18)

Раїса

067-945-12-77

 

13

Група для анонімних гравців:

День тижня

Представник групи

Номер телефону

№ кабінету

Середа

Олексій

Микола

063-029-55-06

093-338-69-21

13

Група Ал-Анон

День тижня

Представник групи

Номер телефону

№ кабінету

П'ятниця

Вікторія

 

14 б

Надання послуг консультанта з проблем ігрової комп’ютерної залежності: тел. 050-088-99-30 Тетяна Анатоліївна.

3.7.Схема роботи зі зверненнями отримувачів послуг за програмою:

Послуги надаються  за зверненнями громадян, відповідно до затвердженого регламенту.  Охоронець впускає відвідувачів  без вимоги пред’явити документи та разових перепусток. Відвідувачу  надається інформація   про права клієнтів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, пропонується пройти у відповідне приміщення для консультації (за запитом), зайняти зручне місце. Особам у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння послуги не надаються.

Особливості організації очної консультативної роботи:

-          послуги  соціально-медичного, соціально-психологічного  консультування мають право надавати клієнтам тільки відповідні спеціалісти за фахом;

-          консультації проводяться в спеціально обладнаних кімнатах (залишаються в приміщеннях  тільки консультант та клієнт) ;

-          консультанти пропонують клієнтам перелік інших установ та організацій, які надають спеціальні послуги в контексті лікування залежностей,  проблем ВІЛ/СНІД та інформаційні матеріали, які можуть бути корисними для клієнтів;

-          неповнолітнім особам  можуть надаватись первинні інформаційно-консультативні послуги; направлення на лікування здійснюється за заявою батьків (опікуна ) дитини та за погодженням з відповідною службою у справах дітей;

-          за бажанням клієнта після закінчення консультацій він заповнює бланк відгуку.

 
 

Протидія торгівлі людьми