Додаткова інформація для тебе

ТИ МАЄШ ЗАДУМАТИСЬ! Гендерна справедливість – це процес справедливого існування і для жінок і для чоловіків . СПРАВЕДЛИВІСТЬ ВЕДЕ ДО РІВНОСТІ
ТИ МАЄШ ЗАДУМАТИСЬ! Насильство в сім'ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права, і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Насильство в сім’ї має свої особливості:

  1. Це не одноразова дія. Це – процес, що складається з циклів насильства, які тримаються на продовженні стосунків потерпілої та кривдника.
  2. Якщо один раз насильство в сім'ї з'явилося, то воно обов'язково повториться.
  3. Це насильство завжди відбувається протягом тривалого проміжку часу і має тенденцію до зростання.
  4. Це насильство між особами, як правило, залежними одне від одного. Найчастіше насильство в сім’ї  замовчується й приховується обома сторонами від оточення.
  5. З погляду винуватця, воно є ефективним, швидким і найменш витратним засобом досягнення визначеної мети. Інші, ненасильницькі методи потребують великих зусиль. Людина не відмовиться від того, що дає ефект, якщо їй/йому не запропонувати альтернативи. Якщо насильника не навчити іншому ефективному способу спілкування з близькими людьми, то він буде продовжувати чинити над ними насильство.

ТИ МАЄШ ЗАДУМАТИСЬ  (міфи та факти щодо насильства )

Міф 1: НАСИЛЬСТВО ПРОТИ МЕНЕ НІКОЛИ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ
Експерти стверджують:
68% жінок  в Україні зазнають знущання в сім’ї, в тому числі 20% - “як правило” або “часто”. Кожна десята дівчина в Україні зазнає наруги
Міф 2: ЖІНКИ НЕ РІДШЕ, НІЖ ЧОЛОВІКИ МОЖУТЬ ЧИНИТИ АКТИ НАСИЛЬСТВА, ОСОБЛИВО В сім'ї
Експерти стверджують:
У 95%  випадках насильства в сім'ї винен чоловік
Міф 3: ВСІ НАСИЛЬНИКИ ПЕРЕВАЖНО Є ЗБОЧЕНЦІ ЧИ ДУЖЕ БІДНІ, НЕОСВІДЧЕНІ, АЛКО-НАРКО ЗАЛЕЖНІ ОСОБИ
Експерти стверджують:
Більшість  насильників  - звичайні люди. Вони можуть походити з будь якого прошарку населення, займатися любим видом діяльності, мати вищу освіти та ретельно піклуватися про своє здоров я
Міф 4: : ЖІНКИ В СІМ'Ї САМІ НАПРОШУЮТЬСЯ НА ПОБИТТЯ – ЯК СВОЇМ СТАВЛЕННЯМ, ТАК І ПОВЕДІНКОЮ. ВОНИ ЗАСЛУГОВУЮТЬ  НА ПОБИТТЯ, БО НЕ СЛУХАЛИСЯ ЧОЛОВІКА ЧИ НЕ РОБИЛИ ТАК, ЯК ПОТРІБНО

Експерти стверджують:
Під час багатьох опитувань виявився ще один міф, який полягає у тому, що якщо жінку б’ють, то вона сама спровокувала таке ставлення або якимось чином заслужила його. … Дослідження показує, що багато кривдників систематично б’ють своїх дружин і чимдалі роблять це ще жорсткіше. Часто знущання не пов’язується з конкретним актом провокації
Насправді правопорушники втрачають контроль в результаті внутрішнього психічного та психологічного розладу; “причина”, яка провокує насильницьку поведінку, не має великого значення. Дослідження та вивчення конкретних прикладів показують, що чоловік, який побив свою дружину один раз, скоріше за все з часом буде бити її систематично; з часом частота та жорстокість домашнього насильства зазвичай збільшується.

ПАМ'ЯТАЙ!!!

НАСИЛЬСТВО – це результат свідомих дій одного члена сім'ї щодо іншого. Людина-насильник свідомо вибирає свою насильницьку поведінку. Адже, що би інша людина не робила, все одно є кілька варіантів  вашої поведінки Ви можете вдарити цю людину, ви можете вийти ( з кімнати чи квартири), також ви можете звернутись за допомогою до фахівців, котрі допоможуть вам розібратися з собою, допоможуть „гасити” імпульси агресії шляхом самоконтролю. Вибір завжди є і залишається за вами!

ПАМ'ЯТАЙ!!!
Кожна людина має право
Конституція України
Стаття 3.
Людина, її життя і здоров я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю
Стаття 28
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню.
Стаття 52
Будь яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.
( а також  ст.. 21, 24, 51)
Закон України  „Про охорону дитинства”
Стаття 10  Право на захист від усіх форм насильства

ПАМ'ЯТАЙ!!!
тебе може захистити держава
Закон України „Про попередження насильства в сім'ї” (визначає правові і організаційні основи  попередження насильства в сім'ї, органи та  установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї
Закон України „Про внесення змін  до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису”
Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї”
Статті Кримінального кодексу України, які застосовують стосовно встановлення відповідальності за вчинення фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства в сім'ї
(ст.115, 116 ,117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 152, 153, 155, 156, 166, 167, 194, 195)

ПАМ'ЯТАЙ!!!
Якщо  існують проблеми в родині, ви страждаєте від фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства в сім'ї – не залишайтеся  самотніми, шукайте допомоги.
Кожна людина має право на захист свого життя, честі та гідності і ніхто не має права знущатися над Вами.
Звертайтесь за допомогою сьогодні і не ждіть завтра.

 
 

Протидія торгівлі людьми