Головна > Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району

Адреса: 03061, м. Київ, вул. Августина Волошина, 2

тел.: +38 044 457 12 75

електронна пошта: rebcentrsolom@gmail.com @solomenkarebcentr

Розклад роботи: Понеділок – четвер: 9.00-18.00, п’ятниця: 9.00-16.45, обідня перерва:  13.00-13.45
За попереднім записом

Директор – Параскева Тетяна Іванівна

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва було створено згідно рішення Київської міської ради від 01.11.2012 р. № 235/8519 та на виконання доручення голови Київської міської державної адміністрації від 21.05.2012 р. № 24115 та №23867.

В основу діяльності Центру покладено відновлення та підтримка фізичного та психічного стану дітей та молоді з інвалідністю, адаптація та інтеграція у суспільство, психологічна підтримка сім’ї, в якій вони виховуються.

Діяльність Центру спрямована на підвищення якості та нормалізації життя сім’ї, яка виховує дитину або молоду людину  з інвалідністю, бо якість життя визначається не порушеннями, а саме тим, що заважає вести повноцінне життя.

Метою роботи Центру є підвищення рівня адаптаційних можливостей дітей та молоді з функціональними обмеженнями та сімей, що їх виховують, через проведення систематичних реабілітаційних заходів за місцем проживання.

Центр працює з сім’єю та надає соціальні послуги дітям, молоді до 35 років та їх батькам без обмежень за нозологіями. Не приймаються до закладу особи із симптомами хвороби в гострому періоді або в періоді загострення хронічних чи психічних захворювань за висновками лікаря.

Відповідно до Положення до Центру звертаються діти та молодь з різними нозологіями, зокрема: аутизм та розлади спектру аутизму, синдром Дауна, дитячий церебральний параліч, розумова відсталість, епілепсія, психічні розлади в стадії ремісії, комплексні порушення розвитку (кілька захворювань та синдромів одночасно) та інші.

Спеціалісти Центру надають безкоштовні кваліфіковані послуги дітям, молоді з інвалідністю та членам їх сімей психологічного, соціально-педагогічного та інформаційного характеру та соціальні послуги, а саме: соціальна адаптація, в тому числі соціально-трудова адаптація, консультування та інформування.

Обсяг та зміст соціальної послуги визначається індивідуально від потреб особи з інвалідністю та зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги.

Соціальні послуги надаються згідно державних стандартів та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг». Отримувачі послуг зараховуються до Центру на підставі Рішення про надання соціальних послуг Управління соціального захисту населення.

Для отримання соціальних послуг у Центрі необхідно подати до Управління соціального захисту населення письмову заяву та пакет документів:

– паспорт громадянина України;
– копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби);
– копія пенсійного посвідчення;
– копія ідентифікаціного коду;
– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
– копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);
– висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);
– копія паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників);
– акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи;
– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Практична діяльність спеціалістів Центру направлена на підвищення рівня адаптивних можливостей дітей та молоді з функціональними обмеженнями  та їх сімей, через проведення систематичних реабілітаційних та абілітаційних заходів, спрямованих на:

 • визначення індивідуальних потреб особи з інвалідністю, оцінка розвитку дитини;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • корекція психологічного стану та поведінки у повсякденному житті;
 • відновлення та розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви, сприймання);
 • розвиток комунікативних процесів;
 • навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції
 • розвиток навичок самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самообслуговування, самопредставництва і спілкування;
 • формування здорового способу життя та профілактика психічного здоров’я;
 • допомога у прийнятті свого стану (для батьків – стану дитини) і формуванні активної життєвої позиції, орієнтації на власні збережені можливості й потенціал;
 • робота з батьками, консультування з приводу розвитку, виховання дитини, її вмінь та особливостей;
 • психологічна підтримка батьків та інших членів родини;
 • відновлення суспільно-корисних зв’язків;
 • розуміння прав та обов’язків.

Команда спеціалістів, що надають соціальні послуги:

 • Директор
 • Черговий адміністратор
 • Психолог
 • Педагог соціальний
 • Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю
 • Логопед
 • Вчитель-реабілітолог
 • Масажист

Спеціалісти мають відповідну кваліфікацію, постійно підвищують свій професійний рівень. Регулярно приймають участь у інтервізійних групах та супервізіях.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги соціальної адаптації

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва
03061, м. Київ, вул. Августина Волошина, 2 телефон (044) 457 12 75, електронна пошта: rebcentrsolom@gmail.com Режим роботи: Понеділок – четвер 900  – 1800 (обідня перерва 1300  – 1345) П’ятниця 900  – 1645 (обідня перерва 1300  – 1345)
Назва соціальної послуги: соціальна адаптація
Зміст соціальної послуги: комплекс заходів, спрямований на інтеграцію та адаптацію отримувача соціальної послуги до умов соціального середовища, а саме: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації; надання інформації з питань соціального захисту населення; надання психологічної допомоги; корекція психологічного стану та поведінки у повсякденному житті; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;  допомога у зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків; участь у клубах за інтересами.
Форма надання соціальної послуги: денна в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги
Термін надання соціальної послуги: короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану
Соціальні групи: діти та молодь з інвалідністю
Умови надання соціальної послуги: за рахунок бюджетних коштів
Документи, необхідні для отримання послуги: – письмова заява; – паспорт громадянина України; – копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби); – копія пенсійного посвідчення; – документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України. – копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю); – копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю); – копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності); – висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово); – копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників); – акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи; – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”.
Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг», Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації», Положення про Центр.
Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги консультування

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва
03061, м. Київ, вул. Августина Волошина, 2
телефон (044) 457 12 75,
електронна пошта: rebcentrsolom@gmail.com
Режим роботи:
Понеділок – четвер 900 – 1800 (обідня перерва 1300 – 1345)
П’ятниця 900 – 1645 (обідня перерва 1300 – 1345)
Назва соціальної послуги: консультування
Зміст соціальної послуги: комплекс заходів, який спрямований на допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем і шляхів їх розв’язання; залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем; складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представлення інтересів; надання психологічної допомоги; сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальних компетенцій; допомога у зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків.
Форма надання соціальної послуги: денна в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги; за допомогою технічних заходів (телефон, он-лайн зв’язок, мережа Інтернет) розміщених у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;
Термін надання соціальної послуги: разово, короткостроково, періодично, довгостроково, відповідно до індивідуального плану надання послуги.
Соціальні групи: молодь з інвалідністю, батьки дітей та осіб з інвалідністю
Умови надання соціальної послуги: за рахунок бюджетних коштів
Документи, необхідні для отримання послуги:
– письмова заява;
– паспорт громадянина України;
– копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби);
– копія пенсійного посвідчення;
– документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України.
– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
– копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);
– висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);
– копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);
акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи;
– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
Для разового консультування не потрібно надавати документи та укладати договір.
Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг», Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації», Положення про Центр.
Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.